Deputy Principal

Tullow Community School, The Mullawn, Tullow, Co Carlow R93 DT20.

Category XVII

The Board of Management of Tullow Community School invites applications from suitably qualified persons for the post of Deputy Principal to take effect from 1st September 2023. The school is a co-educational community school with 820 students on 30th September 2022.

On application candidates must have:

  • Recognised post-primary teaching qualification
  • A minimum of 5 years’ satisfactory teaching experience
  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2001

Application forms and full details may be obtained from www.tullowcommunityschool.ie

Completed application forms should be submitted in hard copy only no later than 1pm on Friday 26th May 2023.

Short listing may apply.

Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify. Late applications will not be accepted.

Príomhoide Tánaisteach

Scoil Phobail, An Tulach, Co. Cheatharlach, R93 DT20.

Tá Bord Bainistíochta Scoil Phobail na Tulaí ag lorg iarratais ó mhúinteoirí cuícháilithe do phost mar Phríomhoide Tánaisteach. Tosóidh an té a cheapfar sa phost seo ar an gcéad lá de mhí Mhéan Fómhair 2023. Is Scoil Phobail mheasctha í seo agus tá ocht gcéad fiche daltaí ag freastal uirthi ón tríochadú lá de mhí Mheán Fómhair 2022.

Ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh tráth an iarratais:

  • Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais
  • Taithí shásúil cúig bliana ar a laghad de mhúinteoireacht
  • Clarú de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001

Ní mór d’iarrthóirí iarratas i gcruachóip amháin a chur ar aghaidh tráth nach déanaí an 1.00 i.n. ar an Aoine an séú lá is fiche de Bhealtaine 2023.

Tharlódh go ndéanfaí gearrliostú ar iarrthóirí.

Dícháileofar iarrthóir ar bith a dhéanann canbhasáil ar a s(h)on féin, nó sa chás go ndéanann duine ar bith eile canbhasáil ar a s(h)on.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

View Job

Job Description

Tullow Community School, Deputy Principal job description.
View Job
Download

Application Form

Tullow Community School, Deputy Principal application form.
Download

Tullow Community School invites applications from suitably qualified candidates for the following teaching posts which may arise for the school year 2023/2024.

1) Teacher of English and Religion (circa 22 hrs), 2) Teacher of Gaeilge and Business Studies (circa 22 hrs), 3) Teacher of LCVP/Computers and Learning Support (18 hours) , 4) Teacher of Maths/Science/Learning Support (circa 22 hrs), 5) Teacher of History and Learning Support with ASD experience preferable (18 hours), 6) Teacher of Engineering/Technical Graphics/Learning Support (18 hours), 7)Teacher of Maths and Learning Support (14 hours).

All the above are required to Leaving Cert Honours level and are RPT contracts.

Teacher of English and Religion (22 hours Maternity/Parental Leave- Fixed Term Contract).

The appointment is subject to the approval of DES, Directors of Redeployment and the Teaching Council. Application by means of CV to the Secretary, BOM, Tullow Community School. Email: info@tullowcs.ie. Latest date for receipt of applications is 12 p.m. on Friday 26th of May 2023. Shortlisting may apply.

Download

Application Form

Tullow Community School, Teaching Posts Application Form.
Download